როგორ შეიძლება ავტომატიზებული ორკაპა სატვირთველების საშუალებით თქვენი საწყობის ოპტიმიზაცია? როგორ შეიძლება ავტომატიზებული ორკაპა სატვირთველების საშუალებით თქვენი საწყობის ოპტიმიზაცია?

მიუხედავად იმისა, ხართ თუ არა ლოგისტიკის მიმწოდებელი ან მუშაობთ წარმოებაში, კონკრეტული პროცესების ავტომატიზაციის საშუალებით შეიძლება მოხდეს მწარმოებლურობის ახალი განზომილების დამატება. ამის გაკეთება შესაძლებელია ტვირთის ყოველდღიური დატვირთვა-განტვირთვის ავტომატიზებული პროცესების გზით, ან დიდი ოპერაციებისთვის სისტემის სრული გარდაქმნით.

გაეცანით თქვენს საწყობში ავტომატიზაციის 5 დადებით მხარეს

თქვენი ტვირთის დინების ოპტიმიზაცია

ავტომატიზაცია ხელს უწყობს თანმიმდევრულ მუშაობას მართვის ეფექტური ქცევის გზით. ტვირთის და ავტოპარკის ინტელექტუალური პროგრამული უზრუნველყოფა ამცირებს მანძილს ტრანსპორტირებას შორის და ხელს უშლის დაჯგუფებას, და ამით ამაღლებს თქვენი მუშაობის პროდუქტიულობას, 24/7.

უსაფრთხოების გაზრდა

ავტომატიზებული სატვირთველები აღჭურვილია თანამედროვე უსაფრთხო ლაზერული სკანერებით, რომელთა საშუალებითაც ხდება ნებისმიერი დაბრკოლების აღმოჩენა და აუცილებლობის შემთხვევაში, ხდება მათი გაჩერება. ეს უზრუნველყოფს უსაფრთხო სამუშაო გარემოს, ადამიანებთან ახლო მანძილზე მუშაობის დროსაც.

დანაკარგის შემცირება

საწყობის ავტომატიზებული ორკაპა სატვირთველების ნავიგაციისა და დეტექტორის უტყუარი სისტემები დაგეხმარებათ თავიდან აიცილოთ თქვენი ტვირთის, ინფრასტრუქტურისა და სატვირთველების დაზიანება. იგი ასევე შეამცირებს თქვენს დანაკარგს და მომსახურების ღირებულებას.

პერსონალის გამოყენების ოპტიმიზაცია

ავტომატიზებული სატვირთველების მიერ განმეორებითი სამუშაოს შესრულებით, თქვენს პერსონალს უფრო რთული დავალებების შესრულების საშუალება ეძლევა.


ენერგოეფექტურობის გაზრდა

ეს სატვირთველების დამუხტვა შესაძლებელია ავტომატურად, ლითიუმ-იონური აკუმულატორის საშუალებით, რომელიც არ საჭიროებს ტექნიკურ მომსახურებასა და ადამიანის ჩართულობას.
გსურთ გამოიყენოთ ეს ეკონომიური მიდგომა თქვენს ორგანიზაციაში? გაეცანით მეტ ინფორმაციას ავტომატიზაციის შესახებ და აღმოაჩინეთ, როგორ შეიძლება ნახოთ სარგებელი ტოიოტას ავტომატიზებული გადაწყვეტილებების ფართო ასორტიმენტიდან.

ავტომატიზაცია სხვადასხვა სექციებში

ავტომატიზაცია შეიძლება განხორციელდეს შემდეგ სხვადასხვა ტიპის სექციებში. მიუხედავად თქვენი ბიზნესის ზომისა და ტიპისა, ავტომატიზაცია შეიძლება იყოს დამატებითი ღირებულების. დაფიქრდით ტვირთის განმეორებითი დატვირთვა-განტვირთვის პროცესის შესახებ, რომელიც თქვენს საწყობში მიმდინარეობს. ავტომატიზაცია შეიძლება განხორციელდეს შემდეგ სხვადასხვა სექციებში.

ბლოკებად დაწყობა

ბლოკებად დაწყობა კომპაქტური შენახვისთვის

მაღალ სიმაღლეზე დასაწყობება

ტვირთის მაღალ სიმაღლეზე დადება და ჩამოღება 

მსუბუქი ტვირთის ტრანსპორტირება

ჰორიზონტალური ტრანსპორტირებისთვის 0,5 ტონამდე

კომპაქტური შენახვა

პალეტების სტელაჟებზე გადატანა