როგორ შეიძლება ავტომატიზებული ორკაპა სატვირთველების საშუალებით თქვენი საწყობის ოპტიმიზაცია? როგორ შეიძლება ავტომატიზებული ორკაპა სატვირთველების საშუალებით თქვენი საწყობის ოპტიმიზაცია?

მიუხედავად იმისა, ხართ თუ არა ლოგისტიკის მიმწოდებელი ან მუშაობთ წარმოებაში, კონკრეტული პროცესების ავტომატიზაციის საშუალებით შეიძლება მოხდეს მწარმოებლურობის ახალი განზომილების დამატება. ამის გაკეთება შესაძლებელია ტვირთის ყოველდღიური დატვირთვა-განტვირთვის ავტომატიზებული პროცესების გზით, ან დიდი ოპერაციებისთვის სისტემის სრული გარდაქმნით.

ავტომატიზაცია სხვადასხვა სექციებში

ავტომატიზაცია შეიძლება განხორციელდეს შემდეგ სხვადასხვა ტიპის სექციებში. მიუხედავად თქვენი ბიზნესის ზომისა და ტიპისა, ავტომატიზაცია შეიძლება იყოს დამატებითი ღირებულების. დაფიქრდით ტვირთის განმეორებითი დატვირთვა-განტვირთვის პროცესის შესახებ, რომელიც თქვენს საწყობში მიმდინარეობს. ავტომატიზაცია შეიძლება განხორციელდეს შემდეგ სხვადასხვა სექციებში.

ბლოკებად დაწყობა

ბლოკებად დაწყობა კომპაქტური შენახვისთვის

მაღალ სიმაღლეზე დასაწყობება

ტვირთის მაღალ სიმაღლეზე დადება და ჩამოღება 

მსუბუქი ტვირთის ტრანსპორტირება

ჰორიზონტალური ტრანსპორტირებისთვის 0,5 ტონამდე

კომპაქტური შენახვა

პალეტების სტელაჟებზე გადატანა