6 რჩევა ცივ საწყობებში მუშაობასთან დაკავშირებით

ცივ გარემო პირობებში ერთ-ერთ მთავარ პრობლემას წარმოადგენს პროდუქტისთვის სწორი ტემპერატურის შენარჩუნება და მასთან დაკავშირებული ხარჯების შემცირება. ამან ზიანი არ უნდა მიაყენოს სატვირთველის ნორმალურ ფუნქციონირებას.

სხვა პრობლემას ასევე შეიძლება წარმოადგენდეს აკუმულატორის ტევადობის ოპტიმიზაცია, სივრცის დანაკარგის მინიმუმამდე შემცირება და კონდენსაციით გამოწვეული პრობლემები. ამ საერთო პრობლემის გადასაჭრელად, გთავაზობთ რამდენიმე რჩევას თქვენი ოპერაციის ოპტიმიზაციისთვის.