ლოგისტიკური გადაწყვეტილებების ცენტრი

ლოგისტიკური გადაწყვეტილებების ცენტრი ორიენტირებულია ლოგისტიკაში ახალი ტექნოლოგიებისა და გადაწყვეტილებების ძებნაზე. ჩვენ ყურადღება მიმართულია ავტომატიზაციაზე, სასაწყობო აღჭურვილობასა და ტელემატიკაზე. ლოგისტიკური გადაწყვეტილებების ცენტრი ორიენტირებულია ლოგისტიკაში ახალი ტექნოლოგიებისა და გადაწყვეტილებების ძებნაზე. ჩვენ ყურადღება მიმართულია ავტომატიზაციაზე, სასაწყობო აღჭურვილობასა და ტელემატიკაზე.

ლოგისტიკური გადაწყვეტილებები, რომლებიც წყვეტენ ლოგისტიკურ პრობლემებს

მასალების ტრანსპორტირებისას, შრომისა და ზიანის ანაზღაურება ხშირად წარმოადგენს მთლიანი საწარმოო ხარჯების მნიშვნელოვან ნაწილს.
მასალების ტრანსპორტირებისას ჩვენ შეგვიძლია შევამციროთ ეს ხარჯები შესაძლებლობების, მწარმოებლურობისა და უსაფრთხოების გაუმჯობესების ხარჯზე, ჩვენს ლოგისტიკური გადაწყვეტილებების ცენტრში შექმნილი ავტომატიზებული გადაწყვეტილებების, ტელემატიკისა და პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებით.


მომავლისკენ სწრაფვა

ვინაიდან ლოგისტიკა მუდმივად ვითარდება, ჩვენ ასევე ვამუშავებთ შესაბამის გადაწყვეტილებებს ჩვენი მომხმარებლებისთვის, რომლებიც მოითხოვენ დროულ და ზუსტ მიწოდებას, უფრო მაღალ მწარმოებლურობას და მოქნილობას მუდმივად ცვალებად გარემოში.
მოწინავე ტექნოლოგიისა და ინტელექტუალური პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებით ჩვენ ვეხმარებით ჩვენს მომხმარებლებს უსაფრთხოებისა და პროდუქტიულობის გაზრდაში, და განსაკუთრებული ეფექტურობის მიღწევაში.

მეტი ინფორმაცია მომავლის ტექნოლოგიის შესახებ

თქვენი ყოველი ნაბიჯის მხარდაჭერა

ლოგისტიკური გადაწყვეტილების ფორმირება იწყება თქვენი მთელი საქმიანობის ანალიზით, ხოლო მისი შემუშავებისას, ვცდილობთ მოვარგოთ ჩვენი გადაწყვეტილებები თქვენს გარემოს. ჩვენ ამას ვაკეთებთ სტანდარტული აღჭურვილობის გამოყენებით და ვაერთიანებთ მას უნიკალურ ინტელექტუალურ პროგრამულ გადაწყვეტილებებთან, რაც თქვენი საწყობის მართვის სისტემებთან კავშირის ქონის საშუალებას გაძლევთ. დაკავშირებული სატვირთველებიდან მონაცემების გამოყენება საშუალებას მოგცემთ მნიშვნელოვნად გაზარდოთ პროდუქტიულობა და შეამციროთ ხარჯები.

Manager looking at I_Site on iPad

I_Site საავტომობილო პარკის მართვა

I_Site უზრუნველყოფს კავშირს საავტომობილო პარკში, აგროვებს მონაცემებს და გაძლევს ინფორმაციას სამუშაოს მიმდინარეობის შესახებ, და გეუბნება როგორ გააუმჯობესო ოპერირება.  

გაიგე მეტი >

An autopilot doing horizontal transportation

ავტომატიზებული გადაწყვეტილებები

ჩვენი ავტომატიზებული სატვირთოების და ტვირთმზიდების ფართო სპექტრი  გთავაზობს მოწინავე, მოქნილ გადაწყვეტილებებს საქონლის ეფექტურად და ყაირათიანად გადაზიდვისთვის. 

გაიგე მეტი >

Light shelving racking

სტელაჟებთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები

ჩვენ დაგეხმარებით თქვენი ბიზნესის ნაკადის ოპტიმიზაციაში, ხარჯების შემცირებასა და პროდუქტიულობის ამაღლებაში, ოპტიმალური სტელაჟური გადაწყვეტილების საშუალებით.

გაიგე მეტი >